Zakup biletu

 
Dane do faktury

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem dla zwiedzających targi i akceptuję go.
2. Chcę być na bieżąco i w tym celu otrzymywać na adres e-mail informacje handlowe Expo Sweet EZIG

UWAGA: Cena biletu: 100 zł. Po zaznaczeniu opcji o otrzymywaniu informacji handlowych od Expo Sweet EZIG możesz zakupić bilet o 50% taniej (50 zł).

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Expo Sweet EZIG (dalej: EZIG) z siedzibą w Łomiankach (05-092) przy ul. Warszawska 82, email: ezig@exposweet.pl
  2. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zawarta z EZIG umowa uczestnictwa w targach. Celem przetwarzania jest realizacja zawartej umowy. Drugą z postaw prawnych przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes EZIG w postaci marketingu własnych usług.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia Państwu bezpłatnego uczestnictwa w Targach. W przypadku braku podania danych osobowych EZIG nie może Państwu zapewnić bezpłatnego udziału w Targach.
  4. Państwa dane zostaną udostępnione podwykonawcom EZIG w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
  5. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do celów realizacji zawartej umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu.
  6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, przenieść swoje dane lub wnieść skargę do organu nadzorczego